DP başkanı Gültekin Uysal’dan Akkuyu daveti

Demokrat Parti Genel Lideri Gültekin Uysal, Akkuyu tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan Akkuyu krizi hakkında görüşlerini tabir eden Uysal, TBMM’nin bu kıymetli gündemle alakalı acilen bir genel görüşme yapması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Lideri Gültekin Uysal, hususun kamuoyunda ve TBMM’de gereğince tartışılamadığına dikkat çekerek “Proje stratejik açıdan ülkemiz için çok değerlidir. Bu nedenle gelinen durumun TBMM’de acilen bir genel görüşme yapılmasını Türkiye için kritik değerde buluyoruz.” diye konuştu.

Uysal’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

* Akkuyu Nükleer Güç Santrali için son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler üzerine partimizin görüşlerini paylaşmadan evvel gelin, şöyle bir hatırlayalım bu işin geçmişini: Türkiye Cumhuriyeti 1970’li yıllardan itibaren nükleer santral teşebbüslerinde bulunmuş fakat çeşitli nedenlerle sonuçlandıramamıştır. Hala inşası Mersin’de devam eden Akkuyu Nükleer Santralinin (ANG) yer tespiti 1976 yılında yapılmıştır.

* 12 Mayıs 2010 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti ortasında “Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Alanı’nda bir Nükleer Güç Santralinin tesisine ve işletimine dair işbirliği”ne ait bir antlaşma imzalanmıştı. Bu Antlaşma, periyodun Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı İgor Sechin ortasında imzalanmıştı.

* Husus daha sonra TBMM’nin gündemine gelmiş ve TBMM’nin 23.Dönem 4.Yasama yılının 134.Birleşiminde, 15 Temmuz 2010 tarihinde 6007 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 90. Hususu mucibince kabul edilmiş ve 21 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak kanunlaşmıştı.

“AKKUYU, KAMUOYUNDA GEREĞİNCE TARTIŞILMADAN TBMM’DE ONAYLANDI”

* Böylesine kıymetli ve stratejik bir proje olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali; ekonomik, siyasi ve dış siyaset tesiri kamuoyunda birçok bahiste olduğu üzere yeteri formda tartışılmadan, TBMM’de çok süratli bir halde onaylandı. Hususla ilgili TBMM’de Dışişleri Kurul raporu var. Sanayi, Ticaret Güç Alışılmış Kaynaklar ve Bilgi Teknoloji Kurulu ise raporunu sunmadı.

* Dışişleri komitesinde hususla ilgili CHP’den 2 milletvekilinin de şerhleri bulunuyor. Genel Şura görüşmesinde MHP Kümesi ismine konuşan Kütahya Milletvekili Alim Işık bile “Türkiye’nin çok değerli bir konusunu, maalesef çok boş bir Mecliste tartışmaktan ötürü utanç duyduğumu söz etmek istiyorum” diyerek TBMM katılan milletvekillerinin Akkuyu için gösterdikleri ilgiyi kınamıştı.

* Oylamaya sahiden de çok az sayıda milletvekili katılmıştı. Açıkçası böylesine değerli bir bahis hakkında yapılan oylamaya bu kadar az sayıda iştirak olması bizi hayli şaşırtmıştır.

“NÜKLEER SANTRALİN TİCARİ YAPISINA BİR TENKİT GETİRMEK BOŞUNA BİR ÇABADIR”

* Akkuyu Nükleer Santrali Projesinin yatırımcısı, yani Proje Şirketi Akkuyu Nükleer Güç AŞ isimli ticari oluşum esasen kanunda tanımlanmıştır. Yüzde 51’i Rus tarafında kalmak üzere tarafların isteği ile ortak alabileceklerdir. (Madde 5) Projenin genel yüklenicisinin de Antlaşmanın 6/3 unsurunda JSC “Atomstroyexport” (ASE) olduğu da Antlaşmada yazılıdır. İçtaş-Titan Konsorsiyum da ana yüklenicinin ana taşeronudur. Ana taşeronun altında çok sayıda taşeron vardır.

* Nükleer santral tüm dünyada merkezi Viyana’da bulunan Memleketler arası Atom Gücü Kurumu’nun (IAEA) kontrolüne tabidir. Bu kurumun standartlarında ve kurallarında inşa edilmeden devreye alınamaz. Binlerce sayfayı bulan yazılı standartları vardır. Bu standartlar çok katıdır. Bu devreye alma süreci 12-18 ay ortasında bir süreçtir. Nükleer santralin inşasının tamamlanmasını müteakiben “dokümantasyonun hazırlanması” bile başlı başına bir süreçtir.

* Ayrıyeten Akkuyu Nükleer santralinin “ünitelerinin faz farkı ile devreye alınacak olması”, işletmede olan bir nükleer santralin içinde inşaat faaliyetlerinin sürmesi nedeniyle azami dikkat ve farklı bir süreç izlenmesine de sebep olacaktır. Üstelik “ünitelerin ortak tesislerinin de entegre olma olasılığı” devreye alma süreçlerini geciktirebilecektir.

* Hasılı; bugün gelinen noktada nükleer santralin ticari yapısına bir tenkit getirmek boşuna bir gayret olacaktır. Zira TBMM’nin de kabul ettiği ve kanunlaşarak yürürlüğe girmiş bir süreç işlemektedir. Fakat gelişen süreçte TBMM’den geçen kanunun hilafına birtakım ek teşvikler kanunda yer almayacak formda Rus yatırımı olan projeye verilmiştir.

* 2012 yılında çıkarılan teşvik mevzuatında yer alan “Stratejik Yatırım” statüsüne sokulan projeye 6007 sayılı kanunda yer almayan ek teşviklerin de verildiği 9 Ağustos 2016 tarihinde Erdoğan Putin görüşmesi sonucunda yapılan açıklamalarda öğrenilmiştir. Aslında baştan beri Türk tarafının hakikat dürüst hesaplamadığı düşünülen bir yatırım sayısı ile (20 milyar USD) ortaya çıkan elektrik ünite fiyatı ve alım garantileri ile verilmiş bulunan teşviğe ilaveten Stratejik Yatırım Statüsü ile ek 7 milyar USD’lik bir avantaj daha sağlanmıştır ki bu TBMM’den geçen yasaya da terstir.

Bunun yanında Akkuyu’da Nükleer Santral kurulan bölgede 6007 sayılı kanunun hilafına yatırımcı şirkete ticari liman imtiyazı da daha sonra verilmiştir. Bu ticari limanın sağlayacağı ek ekonomik katkının yanında Rus savaş gemilerine de Akdeniz’de lojistik dayanak sağlanması imkânı da tanınmıştır.

“STRATEJİK AÇIDAN ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE”

* Şu anda kadar yaşanan süreç TBMM tarafından kabul edilmiş 6007 sayılı kanunun kararlarına alışılmamış kimi gelişmelerin de olduğunu göstermektedir. Proje stratejik açıdan ülkemiz için çok kıymetlidir.

* Bu nedenle gelinen durumun TBMM’de bilgilendirilmesi ile ilgili genel görüşme yapılmasında çok büyük yarar bulunmaktadır. Bu nedenle TBMM’nin genel görüşmeye çağrılmasında çok büyük yarar bulunmaktadır.

* Demokrat Parti olarak mümkün olan en kısa müddette acilen ve öncelikle ‘Akkuyu Nükleer Santrali’ ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Şurası’nda bir genel görüşme yapılmasını talep etmekteyiz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.